Teknisk informasjon

BENDI produserer ventiler med forbrenningsmotor. Det er hovedsakelig to forskjellige typer ventiler som brukes i forbrenningsmotorer, differensiert som inntaksventil og eksosventil. Ventilene kalt Inntaksmotorventiler lar drivstoff og luftblanding komme inn i sylinderen, og eksosventilen lar evakuere ut av sylinderen. Denne prosessen foregår kontinuerlig i motoren for å kjøre.

fg